Khi thái hành, các hợp chất bay ra từ củ hành phản ứng với chất lỏng trong mắt tạo thành axit sulfuric khiến chúng ta bị cay mắt.