Chiều 12/8, tại trụ sở Bộ KH&CN đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài KH&CN cấp quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam”, mã số KX.01.16/16-20 do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương làm Chủ nhiệm.

.
Ảnh: PV.

Đề tài đã hệ thống cơ sở thực tiễn sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, bao gồm nhận diện nguồn tài nguyên/tiềm năng của sức mạnh mềm văn hóa quốc gia và xác định những thành tố có khả năng khai thác trong quá trình chuyển hóa thành sức mạnh mềm văn hóa quốc gia trong quan hệ quốc tế.

Bên cạnh đó, đề tài chỉ ra, Việt Nam đang ở giai đoạn đầu tiên của lộ trình xây dựng sức mạnh mềm văn hóa và hiện đang nỗ lực ở bước hình thành khung chính sách phát huy sức mạnh mềm văn hóa. Những giới hạn của sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng được đề tài chỉ ra; trong đó, công nghiệp văn hóa chưa trở thành một kênh truyền dẫn chiến lược như ở nhiều nước.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá Đề tài đạt loại Xuất sắc.