Theo công bố mới đây của tạp chí Ceoworld về 101 quốc gia có môi trường khởi nghiệp tốt nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ 72, tăng 15 bậc so với năm ngoái.

Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp SURF tại Đà Nẵng 2019.
Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp SURF tại Đà Nẵng 2019.

Tuy nhiên, vị trí này vẫn thấp nhất so với các quốc gia Đông Nam Á có mặt trong bảng xếp hạng (Malaysia thứ 5, Philippines thứ 15, Singapore thứ 21, Thái Lan thứ 33). Mỹ vẫn tiếp tục dẫn đầu danh sách.

Bảng xếp hạng dựa trên 6 chỉ số: đổi mới sáng tạo; khả năng cạnh tranh; cơ sở hạ tầng; kỹ năng của người lao động; khả năng tiếp cận nguồn vốn; độ mở cho doanh nghiệp. Để đánh giá các yếu tố này, tạp chí Ceoworld đã khảo sát 180.000 người (gồm các CEO, CFO, CIO và lãnh đạo doanh nghiệp,…) từ 46 quốc gia và sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.