Tại buổi làm việc giữa Sở KH&CN Đà Nẵng và Trung tâm Vinagamma tại Đà Nẵng (Viện NLNTVN), hai bên đã thống nhất: trong thời gian tới sẽ hợp tác nghiên cứu các đề tài khoa học về ứng dụng năng lượng nguyên tử, chiếu xạ để đẩy mạnh ứng dụng việc chiếu xạ sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Sở KH&CN Đà Nẵng cũng sẽ hỗ trợ việc hợp tác giữa Trung tâm Vinagamma tại Đà Nẵng và Trung tâm Công nghệ sinh học (Sở KH&CN Đà Nẵng) trong ứng dụng công nghệ bức xạ vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sinh học.

Trong thời gian qua, hai bên đã cùng hợp tác xây dựng Trung tâm Y học hạt nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đến năm 2014, dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động và trở thành nơi duy nhất tại miền Trung tự chủ sản xuất được đồng vị phóng xạ để phục vụ chẩn đoán điều trị hàng ngàn lượt bệnh nhân/năm. Bên cạnh đó, hai bên thực hiện Dự án Cơ sở nghiên cứu của Viện NLNTVN tại Đà Nẵng nhằm hình thành một trung tâm nghiên cứu về công nghệ, kỹ thuật bức xạ tiên tiến cũng như nghiên cứu môi trường biển cho thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Ngoài ra, hằng năm Sở KH&CN Đà Nẵng phối hợp các đơn vị của Viện NLNTVN tổ chức các khóa đào tạo về an toàn bức xạ, ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố.