Theo nhiều kịch bản dự báo đã cho thấy nông nghiệp Việt Nam sẽ chịu tổn thất nặng nề khi biến đổi khí hậu xảy ra ngày càng nghiêm trọng.

Nghiên cứu “Measuring the impact of climate change on agriculture in Vietnam: A panel Ricardian analysis” của Chau Trinh Nguyen và Frank Scrimgeour đăng trên tạp chí Agricultural Economics chỉ ước tính ra tác động của nhiệt độ và lượng mưa tới lợi tức nông nghiệp, cho thấy lượng mưa tăng vào mùa đông và mùa xuân có thể làm giảm lợi tức nông nghiệp.

Trong khi đó, tăng lượng mưa vào thời điểm nắng nóng là mùa hè và mùa thu được dự đoán sẽ đem thêm lợi ích cho nông nghiệp. Nghiên cứu dựa vào dữ liệu hộ gia đình trong 10 năm, tập trung vào 20 loại cây trồng được canh tác trên bảy vùng kinh tế ở Việt Nam. Tính toán mô phỏng cho thấy tác động của biến đổi khí hậu sẽ làm giảm năng suất nông nghiệp, với tổn thất khoảng từ 0.02% đến 2.6% trong thời gian từ năm 2030 đến 2100. Các khu vực chịu ảnh hưởng nhiều hơn cả là vùng hiện nay đang có khí hậu mát mẻ như Tây Nguyên và Tây Bắc.