Ngày 31/12/2020, Viện Ứng dụng Công nghệ (NACENTECH) và Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) đã khai trương phòng thí nghiệm chung về công nghệ thông tin tại trụ sở của NACENTECH ở Hà Nội.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy xem kết quả xử lý ảnh và chụp hình đồng bộ hóa dữ liệu Poliface.
Thứ trưởng Bùi Thế Duy xem kết quả xử lý ảnh và chụp hình đồng bộ hóa dữ liệu Poliface.

Đây là hoạt động hợp tác trên cơ sở Biên bản ghi nhớ đã được hai Viện ký ngày 20/8/2020.

Với các trang thiết bị hiện đại mới được đầu tư và đội ngũ nhân sự chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), thị giác máy (Computer vision), hai bên sẽ hợp tác triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến công nghệ AI để nhận dạng, phục dựng 3D khuôn mặt người nhằm đưa ra các giải pháp như Định danh khách hàng trực tuyến EKYC, dự đoán sự biến đổi của khuôn mặt trong tương lai, phát hiện tội phạm…