Sáng ngày 20/10, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Đây là Kỳ họp quan trọng gần cuối nhiệm kỳ của Quốc hội trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng còn lại trong chương trình công tác của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo do tác động của đại dịch Covid-19 đang tiếp tục bùng phát mạnh trên toàn cầu, kinh tế thế giới suy thoái, cùng những khó khăn do thiên tai trong nước, kỳ họp Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Quốc hội cũng sẽ đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; phương hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Về các văn bản luật, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 4 dự án luật khác nhằm bảo đảm tốt hơn nữa quyền con người, quyền công dân, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Báo cáo tại Quốc hội trong phiên khai mạc Kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chính sách kiểm soát tốt dịch bệnh đã giúp tăng trưởng 9 tháng vẫn đạt 2,12%, cả năm ước đạt 2 - 3% (tuy giảm so với mức bình quân 6,8% của các năm trước của Việt Nam nhưng vẫn có mức độ tăng trưởng cao so với thế giới).

Trình Quốc hội các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021, Chính phủ đặt ra mục tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 45 - 47%.