Hội nghị thường niên lần thứ 61 của Lãnh đạo các tổ chức năng suất quốc gia (WSM) theo hình thức trực tuyến đã diễn ra trong ngày 20 và 21/10.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định cho biết, Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng thể về phát triển năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo và đang trong giai đoạn cuối cùng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành. “Đây được xem sẽ là bản kế hoạch tổng thể đầu tiên về năng suất tại Việt Nam, giúp định hướng phát triển các hoạt động về năng suất trên cả nước một cách toàn diện” Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, tại Việt Nam, việc nâng cao năng suất đã được nhìn nhận là vai trò then chốt trong phát triển kinh tế. Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Dưới sự chủ trì của TS Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chủ tịch WSM Hội nghị đã trao đổi, đánh giá kết quả triển khai các chương trình, dự án trong năm 2019, 2020, đi đến thống nhất các chương trình, dự án sẽ triển khai trong năm 2021 và 2022 theo định hướng của Tầm nhìn 2025 của Tổ chức năng suất Châu Á (APO). Hội nghị cũng đã thảo luận và đưa ra được nhiều hoạt động hợp tác giữa APO và các đối tác mới như ADB, ACCSQ, JICA, EKI, KIZ, CTA,…