Báo cáo tại Hội nghị thường niên lần thứ 18 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN cho biết, năm 2020, tình hình khai thác CSDL dùng chung của Liên hợp tăng mạnh, với tổng số 385.137 bài trong 8 tháng đầu năm, trung bình mỗi tháng tải về 48 nghìn bài, so với khoảng 47 nghìn bài/tháng năm 2017 và khoảng 37,6 nghìn bài/tháng năm 2018.

Nhờ khai thác hiệu quả nên giá thành trung bình mỗi bài tải về của Liên hợp giảm qua các năm, hiện chỉ còn 0,2 USD/bài. Các đơn vị sử dụng hiệu quả nhất là Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Trung tâm thông tin KH&CN TP. Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, ĐH Quốc gia TPHCM, Thư viện tỉnh Bình Định, trường ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Trà Vinh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam...

Hội nghị lần thứ 18, diễn ra tại Nha Trang mới đây, tập trung vào các vấn đề: xây dựng apps cho Liên hợp thư viện; trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của các thành viên; cơ chế liên thông của các thành viên Liên hợp thư viện; sử dụng mạng xã hội để quảng bá Liên hợp thư viện.

Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN ra đời năm 2004, hiện có hơn 30 thành viên và gần 100 quan sát viên với hoạt động chính là phối hợp bổ sung nguồn tin điện tử, chia sẻ các nguồn tin nôi sinh và hợp tác trong các lĩnh vực chuyên môn.