UBND TP Đà Lạt vừa phối hợp Sở KH&CN Lâm Đồng công bố quyền sử dụng nhãn hiệu “Dâu tây Đà Lạt” và “Hồng Đà Lạt” áp dụng cho sản phẩm được sản xuất tại TP Đà Lạt và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng.

Ảnh: PV
Dâu tây Đà Lạt

Hai nhãn hiệu này được đăng ký độc quyền, đáp ứng các tiêu chí về bản đồ vùng chứng nhận và chất lượng theo quy định.

Hiện TP Đà Lạt có khoảng 130 ha dâu tây, sản lượng trung bình hằng năm khoảng 1.500 tấn; và khoảng 370 ha hồng, sản lượng quả tươi hằng năm hơn 12,5 nghìn tấn. Hai loại nông sản này chủ yếu tiêu thụ thị trường nội địa.

Đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng có 23 nhãn hiệu sản phẩm đặc trưng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận độc quyền.