Tại buổi làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) ngày 24/9/2020, Đại sứ Ukraine tại Việt Nam, bà Zhynkina Nataliya, Quyền Đại sứ, cho biết sẽ sẵn sàng là cầu nối giữa các cơ quan, tổ chức của Ukraine với VINATOM để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học hai quốc gia.

Lãnh đạo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đoàn Ukraine
Lãnh đạo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đoàn Ukraine

Qua trao đổi, đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam và VINATOM đã thống nhất có thể hợp tác trong năm vấn đề quan trọng: Thành lập một phòng thí nghiệm quốc gia để nghiên cứu nguyên liệu titan và sản phẩm từ titan; Xây dựng chương trình nghiên cứu về bùn đỏ tại Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia Ukraine; Hợp tác nghiên cứu về chế tạo thiết bị hạt nhân; Nghiên cứu nước ngầm và hệ thống sông ngòi; Trao đổi hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, cử cán bộ của Việt Nam sang Ukraine học tập về các công nghệ có liên quan tới năng lượng nguyên tử.

Đây đều là những nội dung mà ngành năng lượng nguyên tử mong muốn phát triển để qua đó, có thể mở ra những hướng nghiên cứu mới, cơ hội ứng dụng mới và góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội trong tương lai tại Việt Nam.