Cổng Công khai ngân sách Nhà nước giúp công tác báo cáo công khai ngân sách trở nên đơn giản và thuận tiện; đồng thời tiến tới đồng bộ dữ liệu mở của ngành tài chính.

Đại diện Bộ Tài chính và các đối tác quốc tế bấm nút khai trương. Ảnh: baochinhphu

Ngày 26/8, Bộ Tài chính đã chính thức khai trương Cổng Công khai ngân sách Nhà nước (https://ckns.mof.gov.vn/).

Cổng được Bộ Tài chính xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Hỗ trợ Tư vấn và Phân tích Quản lý Tài chính công tại Việt Nam (Chương trình AAA) do Chính phủ Thụy Sĩ và Chính phủ Canada đồng tài trợ và ủy thác qua Ngân hàng Thế giới từ năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Cổng sẽ giúp quá trình tổng hợp báo cáo công khai ngân sách được thực hiện nhanh và chính xác hơn. Đây còn là công cụ cho phép giám sát quá trình thực hiện công khai của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đối với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, công tác báo cáo công khai ngân sách sẽ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

Còn đối với người dân, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và các tổ chức trong và ngoài nước, đây là một kênh truyền thông cung cấp dữ liệu, thông tin cần thiết để nắm bắt các vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách quốc gia, qua đó thể hiện sự quan tâm và tăng cường sự giám sát của xã hội.

Việc người dân tiếp cận thông tin dễ dàng hơn sẽ góp phần cải thiện điểm số công khai minh bạch ngân sách quốc gia, công khai ngân sách của các bộ, cơ quan Trung ương và công khai ngân sách địa phương.

Đại diện đối tác quốc tế, bà Stefanie Stallmeister, Giám đốc điều hành Danh mục dự án của WB tại Việt Nam, nhận định, Cổng Công khai ngân sách Nhà nước sẽ cải thiện tính công khai, minh bạch và hiệu quả đồng đều của ngân sách, đồng thời góp phần tăng cường quản lý kinh tế vĩ mô, nhận thức về rủi ro và trách nhiệm giải trình trong cung cấp dịch vụ công. WB tin rằng để có thể nắm bắt hoạt động của nhà nước, tiếp cận thông tin là việc quan trọng đối với không chỉ các cấp chính quyền, mà cả mọi người dân và doanh nghiệp.

Giao diện trang chủ Cổng Công khai ngân sách Nhà nước.

Giao diện website của Cổng được thiết kế chuyên nghiệp và bắt mắt với ba danh mục cơ bản gồm: thông tin công khai ngân sách, dữ liệu ngân sách nhà nước, và hệ thống văn bản. Người truy cập có thể dễ dàng tra cứu dữ liệu về dự toán ngân sách, tình hình thực hiện dự toán của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; đồng thời có thể tải xuống trực tiếp các báo cáo và hệ thống văn bản ứng với từng cơ quan ban hành.Dữ liệu thông tin ngân sách trên Cổng được hiển thị chi tiết qua các biểu đồ trực quan

Cổng Công khai Ngân sách nhà nước được xây dựng trên cơ sở tham khảo các mô hình tiên tiến trên thế giới và yêu cầu về công khai, minh bạch ngân sách của Việt Nam, từng bước hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc cam kết thực hiện công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực công.