Theo Báo cáo thường niên của ĐHQGHN, trong 5 năm qua, các nhà khoa học của ĐHQGHN đã công bố hơn 4.000 bài báo khoa học trong hệ thống ISI/SCOPUS, chiếm khoảng 20% tổng số bài báo ISI/SCOPUS của cả nước.

Biểu đồ tăng trưởng công bố ISI/Scopus của ĐHQG Hà Nội.
Biểu đồ tăng trưởng công bố ISI/Scopus của ĐHQG Hà Nội.

Trong số đó, các công bố về Khoa học Tự nhiên và Y dược tiếp tục phát triển mạnh, chiếm tổng số 60% công bố quốc tế của ĐHQGHN. Riêng năm 2020, ĐHQGHN có 1.034 bài. Chỉ số trích dẫn trung bình mỗi bài báo của ĐHQGHN đã vượt ngưỡng trung bình, 5,1 lần so với 4,5 lần/bài báo của khu vực châu Á; nhiều bài báo có số lần trích dẫn cao (từ 50 đến 500 lần).

ĐHQGHN là một trong năm đơn vị có nhiều công bố quốc tế nhất trong cả nước và đã có những chính sách thúc đẩy công bố quốc tế khá quyết liệt từ chục năm trở lại đây, bao gồm yêu cầu chuẩn đầu ra của các đề tài nghiên cứu trong các trường, khoa trực thuộc phải có công bố quốc tế và sớm công bố thưởng cho các công bố quốc tế nổi bật.