Sáng 10/4, Chính phủ đã ban hành nghị quyết gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng cho những người dân và hộ kinh doanh, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo Nghị quyết này, 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt từ Chính phủ, bao gồm: (i) Người có công với cách mạng, (ii) Hộ nghèo, cận nghèo, (iii) Lao động tự do, mất việc nhưng chưa được nhận trợ cấp thất nghiệp, (iv) Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, ngừng kinh doanh từ 1/4, (v) Lao động mất việc từ 14 ngày trở lên, (vi) Doanh nghiệp khó khăn tài chính.

Nhóm người có công với cách mạng được nhận thêm 500.000 đồng/tháng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250.000/người/tháng. Hai nhóm này sẽ được trả hỗ trợ trong một lần cho cả ba tháng.

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, tối đa không quá 3 tháng.

Người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp qua đường bưu điện mà không phải xin xác nhận UBND xã, phường.

Người sử dụng lao động (có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động) được vay lãi suất 0% và không cần tài sản thế chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hộiđể trả thêm một nửa tháng lương nữa cho người lao động.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng, trợ cấp trả hàng tháng, không quá 3 tháng.

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội được giao chủ trì, hướng dẫn các địa phương xác định đúng đối tượng, thực hiện chính sách này.