Do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 29/5, Quyết định 587/QĐ-TTg đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ KH&CN đã cắt giảm nhiều nội dung thủ tục hành chính trong sáu lĩnh vực:

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp; dịch vụ đánh giá sự phù hợp; dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ; lĩnh vực quản lý KH&CN; lĩnh vực nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

Cụ thể, các loại giấy tờ như bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, danh sách giám định viên, danh sách thử nghiệm viên, danh sách chuyên gia đánh giá, kê khai quá trình công tác… sẽ được bãi bỏ hoặc đơn giản hóa. Chẳng hạn trong quá trình xin thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ, cá nhân/tổ chức chỉ cần cung cấp bản sao bằng cấp của chuyên gia đánh giá công nghệ, thay vì bản sao chứng thực như trước kia.

Bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, việc đơn giản hóa thủ tục còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Theo đánh giá, mỗi phương án cắt giảm đều giúp giảm bớt chi phí so với trước, mức thấp nhất là 2%, cao nhất là 22,2% (thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm).