Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21/6, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, đã tới thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ KH&CN: Báo Khoa học và Phát triển, Báo Điện tử Tin nhanh Việt Nam, Tạp chí KH&CN Việt Nam, Trung tâm NC&PT truyền thông KH&CN.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ KH&CN thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt, trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung về cơ chế, chính sách liên quan tới lĩnh vực KH&CN, các thành tựu, kết quả hoạt động của Bộ KH&CN và ngành KH&CN nhằm đưa thông tin một cách kịp thời, chính xác, dễ hiểu đến độc giả và xã hội qua nhiều kênh khác nhau như báo in, báo điện tử và mạng xã hội. Những thành tích này đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của KH&CN.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài ngành tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền hiệu quả; áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; xây dựng lực lượng nhân sự tinh nhuệ, có đức, có tài để xây dựng cơ quan phát triển bền vững; sáng tạo, đổi mới trong công tác tuyên truyền, cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.