Đây sẽ là một nhiệm kỳ đầy thách thức khi giáo dục ASEAN đang trong giai đoạn chuyển giao giữa trạng thái “giáo dục ứng phó với đại dịch COVID-19” sang trạng thái “giáo dục thích nghi với đại dịch COVID,” Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại lễ tiếp nhận vai trò Chủ tịch kênh giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023 mới đây.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, hai năm qua giáo dục các nước ASEAN đã phải chịu tác động lớn bởi đại dịch COVID-19 với những khó khăn chung như phải đóng cửa trường học, thực hiện dạy và học hoàn toàn trực tuyến và qua truyền hình; đối diện với những vấn đề về sức khỏe và sự an toàn của học sinh phát sinh khi không được đến trường một thời gian dài; nguy cơ hổng kiến thức, kỹ năng của học sinh và việc phải đảm bảo an toàn cho học sinh quay trở lại trường học khi tình hình cho phép. Đây là giai đoạn yêu cầu người học, nhà trường và phụ huynh phải sẵn sàng thích nghi với mọi hình thức học tập bao gồm trực tiếp, trực tuyến hay kết hợp cả hai, với những ưu tiên cấp thiết gồm: Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tinh thần của người học; Tăng cường giáo dục về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; Bảo đảm việc tiếp cận giáo dục công bằng và có chất lượng cho người học, đặc biệt là nhóm yếu thế; Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và đảm bảo an toàn không gian mạng cho người học; Đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kênh giáo dục ASEAN, năm 2022 cũng đánh dấu sự kiện Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12, Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Asean+3 lần thứ 6, Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục cấp cao ASEAN - Đông Á lần thứ 6 tại Hà Nội.