Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia NAFOSTED vừa cho biết đã nhận được 48 hồ sơ đề cử/ứng cử cho Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020. Sau khi rà soát, các hội đồng khoa học chuyên ngành đã đề cử 8 hồ sơ để tiếp tục đánh giá, xét chọn tại Hội đồng Giải thưởng trong tháng 4/2020.

Trong đó, 5 ứng viên cho Giải thưởng chính bao gồm: PGS.TS Phạm Tiến Sơn (ĐH Đà Lạt) – lĩnh vực Toán học; PGS.TS Nguyễn Quang Hưng (ĐH Duy Tân) – Vật lý; TS Trần Mạnh Trí (ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội) – Hóa học; PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan (ĐH Y Dược TPHCM) – Khoa học Y Dược; TS Nguyễn Thạch Tùng (ĐH Dược Hà Nội) - Khoa học Y Dược.

PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan (ĐH Y Dược TPHCM) là 1 trong 5 ứng viên cho Giải thưởng chính.
PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan (ĐH Y Dược TPHCM) là 1 trong 5 ứng viên cho Giải thưởng chính.

3 ứng viên cho Giải thưởng trẻ bao gồm: TS Võ Hoàng Hưng (ĐH Sài Gòn) – Toán học; TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu (ĐH Tôn Đức Thắng) – Vật lý; TS Hoàng Thanh Tùng (Viện nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) – Khoa học Nông nghiệp.

Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2020, nhân dịp kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam.