Ngày 29/7/2019, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tổ chức kỷ niệm 37 năm ngày thành lập.

Thứ trưởng bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc đánh giá vai trò quan trọng của Cục SHTT đối với sự nghiệp phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo nói riêng và kinh tế xã hội nói chung và cho rằng, những gì đã đạt được trong 37 năm qua sẽ là tiền đề quan trọng để định hướng xây dựng và phát triển Cục SHTT trong thời gian tới trở thành một trong những cơ quan SHTT hiện đại hàng đầu khu vực.

Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục đã hoàn thành nhiều đầu việc quan trọng như: Xây dựng dự thảo Chiến lược SHTT để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT để thi hành Hiệp định CPTPP (được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2019). Lần đầu tiên Cục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Nhóm Công tác về SHTT của ASEAN. Bên cạnh đó, công tác thường xuyên như tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) cũng đạt được những kết quả ấn tượng với lượng đơn nhận được tăng trên 15% và lượng đơn xử lý tăng gần 67% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, Cục sẽ tập trung vào xử lý đơn SHCN và triển khai một số dự án lớn về CNTT, xây dựng cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực của Cục. Đồng thời, Cục sẽ nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của Cục và các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước.