Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa đưa ra tuyên bố tất cả các giao dịch, mua bán, phát hành token, phái sinh tiền điện tử đều là hoạt động tài chính bất hợp pháp và bị nghiêm cấm.

Ngoài ra, các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài cung cấp dịch vụ cho người dân Trung Quốc thông qua Internet cũng được coi là tham gia vào hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Trong khi đó, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), một cơ quan quản lý kinh tế vĩ mô quan trọng, cũng dự kiến siết chặt các hoạt động khai thác tiền điện tử trên toàn quốc. NDRC cho biết, hoạt động khai thác tiền điện tử là rủi ro và đóng góp rất ít vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Nó cũng gây ra tác động xấu tới môi trường do tiêu thụ một lượng lớn năng lượng.

Nguồn: iflscience.com