Một nhóm nghiên cứu đứng đầu là Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc tuyên bố chế tạo thành công máy tính lượng tử mạnh nhất thế giới với tên gọi Zuchongzhi.

Trong bài báo được công bố trên trang arXiv, các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng máy tính lượng tử Zuchongzhi có thể giải quyết một vấn đề bằng cách sử dụng 56 trong số 66 qubit của nó. Đây là bước tiến so với bộ xử lý Sycamore của Google, chỉ bao gồm 54 qubit. Vào năm 2019, Google tuyên bố máy tính của họ là máy tính đầu tiên trên thế giới đạt được uy quyền lượng tử (quantum supremacy), một ngưỡng mà máy tính lượng tử có thể giải quyết các vấn đề không thể thực hiện bởi máy tính thường.

Theo nhóm nghiên cứu, máy tính Zuchongzhi của họ đã giải quyết thành công một vấn đề phức tạp chỉ trong hơn một giờ, điều mà siêu máy tính thông thường phải thực hiện trong ít nhất 8 năm.

Nguồn: Futurism.com