DNA là bản thiết kế sinh học, mã hóa thông tin di truyền của các sinh vật. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Nhật Bản đã tìm thấy tất cả năm khối cấu tạo quan trọng của DNA và RNA trong những tảng đá không gian rơi xuống Trái đất trong vòng 100 năm qua.

Trước đây, giới khoa học phát hiện các thiên thạch giàu carbon có chứa nucleobase – hợp chất chứa nitơ đóng vai trò là “chữ cái” trong mã di truyền DNA và RNA của con người. Nucleobase có năm loại bao gồm adenine (A), thymine (T), guanine (G), cytosine (C) và uracil (U), nhưng trước đây chỉ có A, G và U được xác định trong thiên thạch.

Kết quả nghiên cứu mới cho thấy các thành phần của sự sống nguyên thủy có thể đến từ không gian. “Khoảng 4 tỷ năm trước, một loạt thiên thạch đã cung cấp các thành phần phân tử cần thiết để sự sống bắt đầu xuất hiện trên Trái đất”, nhóm nghiên cứu nhận định.

Nguồn: Livescience.com