Facebook quyết tâm trở thành một trong những công ty tiên phong thay đổi cách thức làm việc khi cho phép hàng chục nghìn nhân viên chuyển sang làm việc từ xa vĩnh viễn. Công ty bắt đầu nhận đơn đăng ký làm việc từ xa của nhân viên kể từ cuối năm nay.

Ảnh: Techtimes.
Ảnh: Techtimes.

“Chúng tôi sẽ thực hiện điều này một cách thận trọng, chu đáo và có trách nhiệm. Quá trình chuyển đổi có thể mất từ 5 đến 10 năm hoặc sớm hơn. Khoảng 50% số nhân viên sẽ chuyển sang làm việc từ xa vĩnh viễn”, Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Facebook, cho biết.

Hiện nay, Facebook có hơn 48.000 nhân viên làm việc tại 70 văn phòng trên khắp thế giới. Công ty lên kế hoạch mở cửa lại một số văn phòng vào ngày 6/7, nhưng dự kiến chỉ 25% nhân viên chủ chốt đến văn phòng. Họ vẫn phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn để ngăn lây lan Covid-19. Số nhân viên còn lại tiếp tục làm việc online tại nhà.

Các công ty khác như Twitter, Coinbase, Shopify,…cũng cân nhắc giải pháp cho phép nhân viên làm việc từ xa vĩnh viễn. Tuy nhiên, quy mô của những công ty này không thể lớn bằng Facebook.