Ngày 22/5, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng nền tảng điện toán đám mây Việt Nam.

11 doanh nghiệp điện toán đám mây Việt Nam đã công bố cam kết tham gia chiến dịch giảm giá 20% cho tất cả khách hàng đăng ký mới dịch vụ điện toán đám mây Việt Nam trong thời gian 2 tháng (từ 22/5-22/7) để kích cầu thị trường.
11 doanh nghiệp điện toán đám mây Việt Nam đã công bố cam kết tham gia chiến dịch giảm giá 20% cho tất cả khách hàng đăng ký mới dịch vụ điện toán đám mây Việt Nam trong thời gian 2 tháng (từ 22/5-22/7) để kích cầu thị trường.

Buổi phát động chiến dịch có sự tham dự của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và 4 doanh nghiệp trong nước đang dẫn đầu về làm chủ công nghệ, sẵn sàng hạ tầng và cung cấp sản phẩm dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây là Viettel CHT, VNG Cloud, CMC, và VCCorp.

Kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước thực hiện chuyển đổi số nhanh hơn bằng nền tảng điện toán đám mây Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra rằng, thị trường điện toán đám mây trong nước hiện nay đạt khoảng 200 triệu USD với mức tăng trưởng hằng năm trên 30% nhưng mới chiếm 20% thị phần, một con số còn rất khiếm tốn. Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước sớm ban hành bộ tiêu chí và chỉ tiêu kỹ thuật về hạ tầng điện toán đám mây.

Tại sự kiện, 11 doanh nghiệp điện toán đám mây trong nước đã cam kết giảm giá 20% cho tất cả khách hàng đăng ký mới dịch vụ điện toán đám mây Việt Nam trong thời gian từ 22/5-22/7.