Tiếp bước nhiều trường đại học danh tiếng khác của Hoa kỳ - như Đại học Cornell và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học California – Berkeley (UC Berkeley) đã chính thức phân loại lại Kinh tế học thành một chuyên ngành STEM.

Ảnh: AFP.
Ảnh: AFP.

Đây là kết quả của quá trình vận động hành lang trong suốt hai năm của Cựu Điều hành Hội sinh viên Đại học California (ASUC) Harshil Bansal và Người điều hành ASUC đương nhiệm Andy Theocharous.

Thay đổi này nhằm thu hút các sinh viên quốc tế đến tìm kiếm việc làm tại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp UC Berkeley. Theo quy định pháp luật hiện hành, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ chỉ cho phép sinh viên sử dụng visa F-1 của mình để ở lại nước này không quá 1 năm sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, thông qua Chương trình Đào tạo Thực tế Tùy chọn (Optional Practical Training - OPT), sinh viên quốc tế có thể có thêm 2 năm làm việc nếu như tốt nghiệp chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học (thường được viết tắt là nhóm ngành STEM).

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang cấp phép OPT cho sinh viên quốc tế trên cơ sở Phân loại Chương trình giảng dạy (Classification of Instructional Programs - CIP). Trước đây, chuyên ngành kinh tế của UC Berkeley được phân loại với mã CIP “kinh tế”, tách biệt với các mã CIP STEM. Với thay đổi lần này, chương trình giảng dạy kinh tế của UC Berkeley sẽ được chỉ định mã CIP “kinh tế lượng” và trở thành một chuyên ngành STEM.

Theocharous và Bansal đã cố gắng đưa Kinh tế học tại UC Berkeley vào nhóm STEM. “Chúng tôi lên tiếng vì lợi ích của cộng đồng [sinh viên] quốc tế tại Berkeley, và biết rằng thay đổi này sẽ có lợi”, Theocharous nói. “Trong ba năm qua, chúng tôi đã gây áp lực với Khoa Kinh tế và Ban Quản trị của nhà trường để thay đổi mã ngành này”.

Khoa Kinh tế hoan nghênh ý tưởng này và đã chủ động làm việc với ASUC để hiện thực hóa nó, theo Theocharous. Trưởng Khoa Kinh tế của UC Berkeley, Alan Auerbach nói rằng ông tin rằng sự thay đổi mã CIP phản ánh bản chất định lượng của lĩnh vực kinh tế. “Kinh tế là một khoa học xã hội, nhưng nó dựa vào việc sử dụng các công cụ và phương pháp định lượng”, Auerbach nói. “Thay đổi này phản ánh sự phát triển của lĩnh vực kinh tế trong những năm qua, hướng tới nhấn mạnh hơn vào cơ sở toán học và thống kê của ngành.”

Theo website của Khoa Kinh tế UC Berkeley, việc phân loại lại chuyên ngành kinh tế có thể giúp sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm, cũng như mang lại nhiều cơ hội nghiên cứu và tài trợ mới cho lĩnh vực này.

Việc thay đổi mã CIP có hiệu lực hồi tố và có ảnh hưởng với cả các sinh viên tốt nghiệp chương trình kinh tế tại UC Berkeley từ mùa thu 2017 trở đi.

Việc thay đổi mã CIP của chuyên ngành kinh tế chưa có hiệu lực vào kỳ nhập học mùa thu tới tại UC Berkeley, nhưng có thể ảnh hưởng đến việc tuyển sinh trong tương lai, theo Theocharous. “Tôi tin rằng tuyển sinh trong tương lai sẽbị ảnh hưởng một chút, vì sinh viên thường mong muốn những chuyên ngành cho họ OPT dài nhất, giúp họ có thời gian làm việc lâu hơn sau khi tốt nghiệp”, Theocharous nói.