Kể từ ngày 27/6 đến nay, diện tích băng biển ở Nam Cực thấp hơn gần 2,6 triệu km2 so với mức trung bình vào thời điểm này trong năm trong giai đoạn từ năm 1981 đến năm 2010, theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

.
.
Bởi vì các mùa ở Nam Bán cầu ngược lại so với Bắc Bán cầu, nên ở Nam Cực hiện tại là mùa đông và băng biển đang phát triển nhanh.Nhưng tốc độ hình thành băng thấp hơn so với những năm trước.

Băng biển là một phần quan trọng của hệ thống khí hậu Nam Cực, là môi trường sinh sản quan trọng của hải cẩu và các quần xã sinh vật biển khác, cũng như đóng vai trò quan trọng trong vòng tuần hoàn đại dương toàn cầu. Băng biển tan làm lộ ra các thềm băng và sông băng trên đất liền, đẩy nhanh tốc độ nứt vỡ và tan chảy của chúng trước tác động của sóng biển và nhiệt độ ngày càng gia tăng.

Nguồn: Livescience.com