Có những cơn đau thường bị ta bỏ qua vì tưởng nó nhẹ. Nhưng chúng có thể tăng nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.