Cho lửa vào tay mà không bị bỏng. Bạn có tin không? Chỉ cần một chút khéo léo và cận thận là bạn có thể làm được "bàn tay lửa" cùng khoa hoc vui. Hãy cùng thử nhé!