Times Higher Education (THE) đang xây dựng một xếp hạng đại học toàn cầu mới nhằm đo lường thành công của các trường đại học trong việc hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDG).

Nhiều nước đangtìm hiểu vai trò của các trường đại học trong việc đạt các mục tiêu phát triển bền vững. Ảnh minh họa: uib.no

17 mục tiêu - trong đó có giáo dục chất lượng cao, bảo đảm bình đẳng giới và nuôi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo - được Liên Hợp Quốc đề ra từ năm 2016, cung cấp khung phát triển bền vững cho thế giới. Phiên bản đầu tiên của xếp hạng này sẽ bao gồm các thước đo dựa trên 11 mục tiêu nhưng về lâu dài sẽ đo lường việc thực hiện cả 17 mục tiêu.

Dữ liệu sẽ được thu thập từ các trường đại học và Elsevier để xây dựng xếp hạng tổng thể các trường dựa trên 4 hoặc 5 mục tiêu SDG mà mỗi trường thực hiện tốt nhất. Các bảng xếp hạng riêng các trường xuất sắc nhất ở mỗi mục tiêu trong số 11 mục tiêu SDG cũng sẽ được công bố.

Tất cả các trường đại học đào tạo sinh viên và đã được kiểm định đều có thể tham gia xếp hạng. Bảng xếp hạng đầu tiên sẽ được công bố trong hội nghị THE’s Innovation and Impact Summit tại Hàn Quốc vào tháng 4/2019.

Phil Baty, tổng biên tập các bảng xếp hạng toàn cầu của THE, cho biết, ban đầu THE dự kiến công bố bảng xếp hạng dựa trên trước hết là tác động về mặt kinh tế của các trường đại học, theo đó khảo sát tương tác của các trường với giới doanh nghiệp và năng lực của họ trong việc phát triển các ý tưởng có thể thương mại hóa - nhưng cuối cùng lại quyết định mở rộng tiếp cận để bao trùm một định nghĩa lớn hơn về tác động, dựa trên phản hồi từ các trường đại học.

Trong khi một số hệ thống quốc gia đã cố gắng thu thập bằng chứng về vai trò của các trường đại học trong việc đạt các mục tiêu SDG, xếp hạng mới sẽ là nỗ lực toàn cầu đầu tiên nhằm đo lường hoạt động này và “vượt xa khỏi các thông số xếp hạng về nghiên cứu và danh tiếng đã được thiết lập,” ông Baty bổ sung.

Ông Baty còn cho biết, bảng xếp hạng mới cũng mang đến cơ hội được xuất hiện cho các cơ sở đào tạo không thường xuyên có mặt trong các Xếp hạng Đại học Thế giới của THE.

“Chúng tôi phấn đấu xây dựng các thước đo cho phép các trường đại học trên khắp thế giới chứng tỏ ảnh hưởng của mình - không chỉ những trường ở các quốc gia phát triển hơn,” ông nói.