TS Đỗ Văn Tuấn hiện là Giám đốc phát triển chương trình giáo dục Stem của Công ty cổ phần DTT-Eduspec (Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Học viện khoa học dữ liệu STEM Wisdom.


Sinh năm 1980. Từng tu nghiệp tại Canada, Phần Lan và Hàn Quốc. Giám đốc phát triển chương trình giáo dục STEM của Công ty cổ phần DTT-Eduspec (Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Học viện khoa học dữ liệu Stem Wisdom.

Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học dữ liệu, phân tích số liệu, giáo dục STEM. Ông thường xuyên hỗ trợ các học sinh Việt Nam tham dự các cuộc thi quốc tế về STEM như DCI Robothon, DC Wecode, DC Digital Art and Animation.

Thành tựu: Có gần 50 công trình nghiên cứu khoa học đã công bố ở dạng bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc gia và quốc tế, tài liệu kỹ thuật, bài trình bày tại hội thảo khoa học ở Canada, Phần Lan, Hàn Quốc và Việt Nam. Các công trình nghiên cứu của ông thường liên quan đến khoa học dữ liệu, xử lý tín hiệu đặc biệt áp dụng vào các hệ thống dò tìm và chẩn đoán lỗi trong hệ thống máy móc công nghiệp. Về STEM, TS Tuấn đã có nghiên cứu về giải pháp trường học số và xây dựng chương trình tích hợp STEM; đang xây dựng bộ giáo trình về lĩnh vực khoa học dữ liệu dành cho học sinh phổ thông với phương pháp giáo dục hiện đại của Mỹ.

Email: tuan.do@dtt.vn.

Điện thoại: 0914309633.