Sau 9 tháng xem xét, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiến hành loại bỏ một số nghiên cứu được liên bang tài trợ liên quan đến việc sử dụng mô của thai nhi bị phá, đồng thời kiểm soát chặt chẽ những thí nghiệm tương tự đang diễn ra.

Mô não của thai nhi được sử dụng cho các nghiên cứu về bệnh Alzheimer. Ảnh: Science
Mô não của thai nhi được sử dụng cho các nghiên cứu về bệnh Alzheimer. Ảnh: Science

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) thông báo rằng, họ sẽ không còn cho phép các nhà khoa học làm việc tại Viện Y tế Quốc gia (NIH) tiến hành các nghiên cứu sử dụng mô bào thai. Những nghiên cứu như vậy đã nhận được khoảng 31 triệu USD tiền tài trợ vào năm 2018.

Các nhà khoa học trong trường đại học muốn tiến hành nghiên cứu sử dụng mô bào thai phải được theo dõi và kiểm tra bởi một ủy ban cố vấn đạo đức.

Chính phủ liên bang cũng vừa yêu cầu hủy một hợp đồng trị giá khoảng 2 triệu USD giữa NIH và Đại học California, San Francisco (UCSF). Họ đã hợp tác với nhau trong nhiều năm qua, sử dụng mô bào thai để tạo ra những con chuột có hệ thống miễn dịch giống người nhằm thử nghiệm thuốc HIV.

Trong bản tuyên bố hành động, HHS nói rằng: “Việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.”