Theo ông Nguyễn Quốc Nam - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ 555 - , người dân làm thuỷ sản phải biết tự bảo vệ mình bằng cách tự kiểm tra con giống và xem xét kỹ, đặt ra những điều kiện cụ thể trong hợp đồng cung cấp.

Ông Nguyễn Quốc Nam - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ 555.

Khi môi trường ngày càng nhiều dịch bệnh, biến đổi khí hậu khó lường, phải quan niệm là “làm” chứ không phải “nuôi” thủy sản. Vì “làm” là phải đầu tư bằng máy móc, thiết bị và trí tuệ của mình, của các nhà khoa học.

Môi trường ao nuôi phải được xử lý bằng những hoạt chất cho phép. Con giống trước khi thả phải được kiểm tra, kiểm soát xem có mang mầm bệnh như đầu vàng, đốm trắng, đặc biệt là vi bào tử trùng (EHP) hay không.

Người dân làm thuỷ sản phải biết tự bảo vệ mình bằng cách tự kiểm tra con giống và xem xét kỹ, đặt ra những điều kiện cụ thể trong hợp đồng cung cấp. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước cần thanh, kiểm tra, xử phạt các đơn vị sai phạm một cách nghiêm túc và triệt để. Nên làm một hệ thống truyền thông tin nội bộ, liên ngành trong thủy sản để nhận biết các doanh nghiệp vi phạm và bị xử phạt.

Ngoài ra, các nhà khoa học nên kết hợp với doanh nghiệp để đưa các sản phẩm nghiên cứu chất lượng vào thực tế. Các CPSH do trong nước nghiên cứu và sản xuất thường an toàn hơn sản phẩm nhập ngoại do chủng vi sinh được lấy từ môi trường thực tế; còn các sản phẩm nhập ngoại sử dụng các chủng vi sinh dạng bào tử quen sống ở điều kiện nước ngoài.