Nhóm nghiên cứu Medical Brain của Google đang phát triển trí thông minh nhân tạo (AI) có khả năng dự đoán liệu một bệnh nhân có chết sau 24 giờ nhập viện hay không với độ chính xác 95%.

Nguồn: Guardian

Google khẳng định rằng, hệ thống AI này có độ chính xác hơn 10% so với hệ thống Đánh giá Cảnh báo Sớm (aEWR) của bệnh viện. Ngoài ra, AI cũng có thể dự đoán một loạt kết quả khác của bệnh nhân, chẳng hạn như thời gian ở lại trong bệnh viện, tỷ lệ tái nhập viện và xác suất rủi ro tử vong.

Để dự đoán, AI đánh giá các thông tin về bệnh nhân như giới tính, tuổi tác và dân tộc. Hệ thống có thể xử lý dữ liệu lịch sử khám sức khỏe của người đó, cũng như kết quả xét nghiệm và tình trạng hiện tại của họ. Điều làm cho AI của Google trở nên mạnh mẽ là nó có thể khảo sát kỹ lưỡng loại dữ liệu mà trước đây máy móc không thể tiếp cận được, chẳng hạn như các ghi chú trong file PDF hoặc chữ viết nguệch ngoạc của bác sĩ.