Vào ngày 26/4/1986, một thảm họa hạt nhân kinh hoàng xảy ra ở nhà máy điện Chernobyl khiến người dân ở thành phố Pripyat được lệnh sơ tán sau đó.