Những con tinh tinh cũng trao đổi những nụ hôn, những cái ôm, cái chạm trong cộng đồng và sử dụng hệ thống âm thanh phức tạp để giao tiếp.

Su that it nguoi biet ve con tinh tinh