Những ngọn núi chết chóc nhất hành tinh dưới đây đã cướp đi sinh mạng của nhiều người leo núi do địa hình nguy hiểm, lở tuyết.