Vịnh Vũng Rô, kè chắn sóng Xóm Rớ, bãi Xép, nhà thờ Mằng Lăng, bãi Môn, mũi Đại Lãnh, cầu Ông Cọp, gành đá Dĩa, hải đăng Gành Đèn, hồ Hóc Răm, đầm Ô Loan, đầm Cù Mông… là những điểm du lịch hấp dẫn nhất Phú Yên.

Vịnh Vũng Rô. Ảnh: Nhuttran.
Hiện nay, vịnh Vũng Rô là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất tỉnh Phú Yên. Ảnh: Nhuttran.


Kè chắn sóng Xóm Rớ. Ảnh: Tapchinguoidep.
Kè chắn sóng Xóm Rớ là điểm check-in ưa thích của các bạn trẻ khi tới Phú Yên. Ảnh: Tapchinguoidep.


Bãi Xép. Ảnh: Diem Dang Dung.
Bãi Xép. Ảnh: Diem Dang Dung.

Nhà thờ Mằng Lăng. Ảnh: Diem Dang Dung.
Nhà thờ Mằng Lăng. Ảnh: Diem Dang Dung.

Bãi Môn. Ảnh: Diem Dang Dung.
Bãi Môn. Ảnh: Diem Dang Dung.

Mũi Đại lãnh. Ảnh: Diem Dang Dung.
Mũi Đại lãnh. Ảnh: Diem Dang Dung.

Cầu Ông Cọp. Ảnh: Diem Dang Dung.
Cầu Ông Cọp. Ảnh: Diem Dang Dung.

Gành đá Dĩa. Ảnh: Diem Dang Dung.
Gành đá Dĩa. Ảnh: Diem Dang Dung.

Hải đăng Gành Đèn. Ảnh: Jackie Tran Anh.
Hải đăng Gành Đèn. Ảnh: Jackie Tran Anh.

Hồ Hóc Răm. Ảnh: Tintucphuyen.
Hồ Hóc Răm. Ảnh: Tintucphuyen.

Đầm Ô Loan. Ảnh: Ipcphuyen.
Đầm Ô Loan. Ảnh: Ipcphuyen.

Đầm Cù Mông. Ảnh: Dương Thanh Xuân.
Đầm Cù Mông. Ảnh: Dương Thanh Xuân.