Hai con linh cẩu đã phải trả một cái giá cực đắt cho việc giành bữa tối của bầy chó hoang. Những hình ảnh ấn tượng này được ghi lại bởi hướng dẫn viên Peter Geraerdts trong khu bảo tồn động vật hoang dã ở South Luangwa, Zambia.