Tồn tại được đến hơn 10.000 năm, sinh vật này đủ khả năng đánh bật mọi ứng cử viên cho danh hiệu sinh vật sống dai nhất quả đất.