Tờ JM vừa thống kê ra top 10 diễn viên giàu nhất thế giới năm 2017. Dẫn đầu danh sách này là Jerry Seinfeld với tổng tài sản lên tới 820 triệu USD.

1. Jerry Seinfeld. Tổng tài sản: 820 triệu USD.
1. Jerry Seinfeld. Tổng tài sản: 820 triệu USD.


2. Shahrukh Khan. Tổng tài sản: 600 triệu USD.
2. Shahrukh Khan. Tổng tài sản: 600 triệu USD.


3. Tom Cruise. Tổng tài sản: 480 triệu USD.
3. Tom Cruise. Tổng tài sản: 480 triệu USD.

=4. Amitabh Bachchan. Tổng tài sản: 425 triệu USD.
=4. Amitabh Bachchan. Tổng tài sản: 425 triệu USD.

=4. Mel Gibson. Tổng tài sản: 425 triệu USD.
=4. Mel Gibson. Tổng tài sản: 425 triệu USD.

=6. Johnny Depp. Tổng tài sản: 400 triệu USD.
=6. Johnny Depp. Tổng tài sản: 400 triệu USD.

=6. Jack Nicholson. Tổng tài sản: 400 triệu USD.
=6. Jack Nicholson. Tổng tài sản: 400 triệu USD.

=6. Sylvester Stallone. Tổng tài sản: 400 triệu USD.
=6. Sylvester Stallone. Tổng tài sản: 400 triệu USD.

=9. Tom Hanks. Tổng tài sản: 350 triệu USD.
=9. Tom Hanks. Tổng tài sản: 350 triệu USD.

=9. Thành Long. Tổng tài sản: 350 triệu USD.
=9. Thành Long. Tổng tài sản: 350 triệu USD.