Do bị vấp ngã trong lúc chạy trốn nên linh dương Antilope đã bị sư tử cái bắt được và ăn thịt.

Khi bị sư tử cái tấn công, linh dương Antilope đã bỏ chạy. Nhờ sở hữu tốc độ tốt nên nó bỏ xa sư tử nhưng do bị vấp ngã nên linh dương đã bị “lãnh chùa vùng đồng cỏ” bắt được và ăn thịt.

Sư tử cái tha xác linh dương Antilope.
Sư tử cái tha xác linh dương Antilope.

- Video vấp ngã khi chạy, linh dương Antilope bị sư tử hạ sát. Nguồn: Cacadores Mortais.