Tuy đã tốn công truy đuổi con nai nhưng đàn hà mã vẫn phải ngậm ngùi nhìn cảnh bầy chó hoang cướp mất con mồi.

Mở đầu đoạn video là cảnh đàn hà mã cùng nhau truy đuổi con nai dưới dòng sông cạn. Tuy nhiên, đến khi con mồi chạy lên bờ, bầy chó hoang châu Phi đã bắt được và cùng nhau “đánh chén”. Điều bất ngờ là khi chứng kiến cảnh tượng này, những con hà mã đã không lao tới để cướp lại con nai.

Bầy hà mã ngậm ngùi chứng kiến đàn chó hoang ăn thịt con nai.
Bầy hà mã ngậm ngùi chứng kiến đàn chó hoang ăn thịt con nai.

- Video tốn công truy đuổi con mồi, hà mã vẫn ngậm ngùi nhịn đói. Nguồn: Cacadores Mortais.