Do bị đàn linh cẩu tấn công khá quyết liệt nên sư tử cái đã phải leo lên cây để tránh sự truy sát của đối thủ.

Trong lúc bị bầy linh cẩu truy sát, sư tử cái đã phải leo lên cây để lánh nạn. Vốn không phải là loài động vật leo trèo giỏi nên “lãnh chúa vùng đồng cỏ” đã gặp rất nhiều khó khăn.

Sư tử cái phải leo lên cây để lánh nạn.
Sư tử cái phải leo lên cây để lánh nạn.

Đúng lúc đó, 1 con sư tử khác đã bất ngờ xuất hiện và giao chiến với đàn linh cẩu. Do có vài con bị thương nên những con linh cẩu đã phải bỏ chạy. Nhờ đó, con sư tử cái trên cây mới có thể xuống đất an toàn.

- Video thua đàn linh cẩu, sư tử phải leo cây lánh nạn. Nguồn: Cacadores Mortais.