Chỉ vì sơ ý trong lúc đi kiếm ăn nên con ngựa vằn đã bị sư tử tóm gọn một cách dễ dàng.

Trong lúc đi kiếm ăn, ngựa vằn không chú ý quan sát xung quanh. Kết quả là nó không hề phát hiện thấy sư tử cái đang rình rập. Nhờ mai phục tốt nên “lãnh chúa vùng đồng cỏ” đã dễ dàng tóm gọn ngựa vằn.

Ngựa vằn bị sư tử tóm gọn một cách dễ dàng.
Ngựa vằn bị sư tử tóm gọn một cách dễ dàng.

Sau khi bắt được ngựa vằn, sư tử cái cùng 1 chú sư tử đực khác cùng nhau “đánh chén” con mồi của mình.

- Video sơ ý, ngựa vằn trả giá bằng cả tính mạng. Nguồn: Maasai mara Sightings.