Đoạn video dưới đây ghi lại cảnh hỗn chiến kịch tính giữa sư tử con với con trăn rất lớn.

Trong đoạn video này, chú sư tử con và trăn lớn đã giao chiến với nhau khá kịch liệt. Tuy nhiên, đến khi sư tử con có anh em của mình giúp sức, trăn đã bị “ăn no đòn” và phải bỏ chạy.

Sư tử con giao chiến với trăn.
Sư tử con giao chiến với trăn.

- Video màn so tài kịch tính giữa sư tử con với trăn. Nguồn: Snake Channel.