Đoạn video dưới đây ghi lại cảnh húc nhau vô cùng kịch tính giữa 2 con bò rừng bison đực đã trưởng thành.

Mở đầu đoạn video là cảnh 2 con bò rừng bison đực trưởng thành đang húc nhau vô cùng quyết liệt. Đến lúc 1 con bò đực khác can thiệp, chúng mới tạm dừng cuộc chiến.


Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, cả 2 con lại tiếp tục lao vào “ăn thua đủ” với nhau. Chỉ khi một con chấp nhận bỏ đi, cuộc chiến giữa đôi bên mới chấm dứt hoàn toàn.


- Video Màn húc nhau kịch tính giữa 2 con bò rừng bison. Nguồn: Stonehenge.