Đoạn video dưới đây ghi lại cảnh chú heo rừng chưa trưởng thành “tả xung hữu đột” trong vòng vây của bầy chó hoang châu Phi.

Sau khi bị đàn chó hoang châu Phi tóm được, con heo rừng chưa trưởng thành ở đoạn video này đã cố gắng vùng vẫy với hy vọng thoát khỏi vòng vây của những kẻ săn mồi.


Heo rừng nỗ lực chiến đấu chống lại đàn chó hoang châu Phi.
Heo rừng nỗ lực chiến đấu chống lại đàn chó hoang châu Phi.

Tuy nhiên, do nhỏ con cộng với việc “đơn thương độc mã” chống lại bầy kẻ thù nên heo rừng vẫn thất bại và bị biến thành mồi cho đàn chó hoang.


- Video heo rừng “tả xung hữu đột” trong vòng vây của bầy chó hoang. Nguồn: Maasai mara Sightings.