Chỉ cần dùng mồi ốc bươu vàng, 5 đứa trẻ ở đoạn video dưới đây đã câu được hơn chục con ếch trên ruộng lúa tại Kiên Giang.

Trong đoạn video này, 5 đứa trẻ ở tỉnh Kiên Giang đã sử dụng mồi ốc bươu vàng để đi câu ếch trên ruộng lúa. Sau một hồi đi câu, chúng đã giật được hơn chục con ếch nhỏ.


Những con ếch mà 5 đứa trẻ câu được.
Những con ếch mà 5 đứa trẻ câu được.


- 5 đứa trẻ dùng ốc bươu câu ếch tại Kiên Giang. Nguồn: Sắc màu VN.