Do bị hà mã tấn công nên con sư tử đực ở đoạn video dưới đây đã phải bỏ chạy để bảo toàn tính mạng.

Trong lúc khát nước, con sư tử đực ở đoạn video này đã ra bờ sông uống nước. Do lầm tưởng “lãnh chúa vùng đồng cỏ” xâm phạm lãnh thổ của mình nên hà mã đã “nổi điên” tấn công khiến sư tử phải bỏ chạy.


Sư tử đực bỏ chạy vì bị hà mã tấn công.
Sư tử đực bỏ chạy vì bị hà mã tấn công.


- Video bị hà mã tấn công, sư tử vội vàng bỏ chạy. Nguồn: Smithsonian Channel.