Những hình ảnh quý giá về Sài Gòn năm 1970 - 1971 do cựu nhân viên quân sự Mỹ John Hettish thực hiện.

Sai Gon nam 1970 qua anh quy cua cuu binh My